Gebruik een E-Maps project om de kaart op te slaanExcel E-Maps Project button

In Excel E-Maps maak je een kaart aan vanuit de gegevens in een werkblad. Als je nu regelmatig van dezelfde dataset een kaart wilt maken, kan je een Project bestand aanmaken. In een Project wordt de opbouw van puntenlagen, thematische kaarten en een heatmap beschreven.

Excel E-Maps Project

Als E-Maps een project bestand (met .emp als extensie) inleest, dan worden de kaartlagen opnieuw opgebouwd. Net zoals het opgeslagen is, inclusief het geocoderen en aanmaken van labels. Een Project is gekoppeld aan een Excel bestand en verwacht dat de structuur van het bestand nog hetzelfde is.

Bekijk ook de video voor uitleg.

 

E-Maps project