Vanaf E-Maps release 2.0.4 zijn nieuwe symbolen toegevoegd. Deze symbolen kunnen in de thematische kaartlaag gekozen worden. De kaartsymbolen worden ingekleurd, gebaseerd op de individuele waarde of reeks van de data.

Meer informatie over punten opmaken kan in de punten opmaken handleiding worden gevonden.

Thematic range
Nieuwe symbolen voor thematische kaarten