Hoe plaats je punten met coördinaten op de kaart?

Add New Layer

Als de gegevens in Excel X en Y coördinaten bevatten, dan kan de data direct op de kaart geplaatst worden.

Klik op de Add New Layer knop.

Layer Type From Selection

Een venster met drie opties verschijnt. Gebruik een selectie van gegevens die vooraf gemaakt is, een heel werkblad of een vector kaart in ESRI Shape bestand.

Selecteer de gegevens (From Selection of From Sheet) en klik Next.

Location Type Coordinates

Selecteer de Coordinates optie.

Location-Coordinates

Kies de kolommen die de coordinaten bevatten. E-Maps herkent kolomnamen die een X en Y bevatten en vult hiermee de juiste kolommen in.

E-Maps kent drie typen coördinaten: Lat/Long WGS84, Rijksdriehoeksmeting en Popular Visualisation.

Klik op Next.

Layer options

Het venster met Layer Options verschijnt. In dit menu, kan een naam gegeven worden aan de laag (Layer) en een symbool en kleur worden gekozen. Meer informatie over punten opmaken kan in de punten opmaken handleiding worden gevonden.

Kies Finish.

Airports_map

De kaart verschijnt met de geselecteerde data.