Hoe wordt een thematische puntenkaart gemaakt?

Om een thematische puntenkaart te maken, moeten eerst de punten worden toegevoegd aan de kaart.

Voeg de data toe via de Add Data handleiding. Deze is beschikbaar voor data van geolocatie en data van kaar coordinaten.

Nu kunnen we de thematische puntenkaar maken.

Create_Thematic_Map

klik op Create Thematic Map.

Er verschijnt een venster waar u dient op te geven voor welke laag u een thematische kaart wilt aanmaken.
Selecteer Existing Layer om een bestaande kaartlaag te gebruiken kies vervolgens de kaartlaag die u wilt gebruiken in het gedeelte achter Current layer.

Klik op Next.

Thematic Type Selection; Thematische puntenkaart

Nu komt u bij Thematic Options. Hier kunt u kiezen wat voor thematische kaart u wilt maken. De eerste 3 opties, Individual Colors, Range Colors en Range Sizes, zullen resulteren in een kaart met thematische punten.
U dient daarbij ook een kolom te selecteren welke gebruikt gaat worden voor het bepalen van de thematische kleur of grootte.

Bij Individual Colors krijgen de punten een kleur naar een tekstuele waarde. Bijvoorbeeld Klant of Prospect.  Elke individuele waarde krijgt een eigen kleur, punten met dezelfde waarde krijgen dezelfde kleur.

Bij Range Colors krijgen de punten op de kaart een inkleuring naar een waarde. De reeks waarden wordt in 5 gelijke categorieën verdeeld. Elke categorie krijgt zijn eigen kleur.

Bij Range Sizes krijgen de punten op de kaart een grootte naar een waarde. De reeks waarden wordt in 5 gelijke categorieën verdeeld. Elke categorie krijgt zijn eigen kleur. Voorwaarde is dat een kolom met een getal gekozen kan worden.

Bij Bar Chart krijgen de punten staafdiagrammen. De verticale staven geven in een oogopslag gegevens weer uit meerdere kolommen. De lengte en breedte varieert, afhankelijk van de waarden die ze vertegenwoordigen.

Ook zijn er Pie Charts en Heatmaps beschikbaar.

Meer informatie over Thematische Inkleuring kan hier worden gevonden.