Markeer punten met gebiedselectie.

Als je een vlakkenkaart hebt toegevoegd aan E-Maps kan je een gebiedselectie maken. Hierdoor kan je een snelle selectie maken van de punten die in het vlak vallen.

boundary select; gebiedselectie

Aan de selecteer functies is een knop toegevoegd: Boundary Select

De muis krijgt er een vraagteken bij. Je kunt nu informatie opvragen.

Boundary Select; Gebiedselectie

Klik op het gebied waarbinnen je de punten wilt selecteren.

Boundary Select; Gebiedselectie

En de punten zijn geselecteerd. In de Excel sheet worden de gekozen rijen gemarkeerd.

De bovenste vlakkenlaag die wordt aangeklikt is bepalend voor de selectie. In het voorbeeld hiervoor is het de Province laag die gekozen is.

Boundary Select; Gebiedselectie

Nu klik je op de Postcode laag en wordt maar een punt geselecteerd.

De Boundary Select functie is actief in E-Maps Pro, Advanced en Mobility. Voor E-Maps Advanced geldt dat een zelf ingetekend gebied of een bewaarde isochroon ook een gebied is waarbinnen geselecteerd kan worden.

Om meer te leren over Gebiedselectie, bekijk de video:

Uitleg van de functie (in het Engels)