Uw privacy

Excel E-Maps is door First Element ontwikkeld. First Element is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacybeleid. First Element is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij u in dit privacybeleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop First Element persoonsgegevens verwerkt van gebruikers van onze apps en bezoekers van onze website. Door gebruik te maken van de website “www.map-in-excel.com”, ga je akkoord met ons cookie- en privacybeleid.

Websites

Gebruik van cookies

First Element maakt bij het aanbieden van haar websites gebruik van cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website (analytische cookies). Wij gebruiken deze informatie om beslissingen te nemen over de inrichting onze website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Cookies worden mogelijk ook gebruikt om gepersonaliseerde aanbiedingen te tonen op websites van derden. Indien u bijvoorbeeld de website “www.map-in-excel.com” bezoekt, heeft u ook te maken met “tracking cookies”. U krijgt mogelijk op een andere site aanbieding te zien van producten of diensten van E-Maps. Ook als u de website bezoekt via meerdere apparaten, worden die gegevens aan elkaar gekoppeld. Van elke websitebezoeker bewaren wij anoniem de locatie, demografie en websitegedrag. Hiervoor zijn op onze website cookies van Google Analytics geplaatst. Na 26 maanden worden deze automatisch gewist.

Andere websites
Op de websites van First Element treft u een aantal links aan naar andere websites. First Element kan echter geen verantwoordelijkheid dragen, met betrekking tot de omgang van uw gegevens door die partijen. Lees hiervoor de privacybeleid, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

E-mail
First Element en een aantal producten van First Element hebben eigen nieuwsbrieven. Wanneer u toestemming hebt gegeven voor het verzenden van een nieuwsbrief dan wordt deze bij het verschijnen hiervan aan u toegezonden. Wij bewaren uw e-mailadres en eventueel naam, achternaam en organisatie, mits u dit zelf heeft opgegeven. De toestemming hiervoor kunt u altijd intrekken door gebruik te maken van de link in het toegezonden e-mailbericht (onderaan het bericht) of door een e-mail te sturen aan First Element (via privacy@firstelement.nl), onder vermelding van ‘Afmelding nieuwsbrief’.

Applicaties

First Element biedt applicaties aan, welke gratis of tegen betaling gebruikt kunnen worden. Een aantal van deze applicaties, waaronder E-Maps, werken alleen door gebruik te maken van gebruikersnaam en activatiecode. Deze gegevens kunnen verkregen worden via de website of de applicatie zelf. Tijdens het activeren van de applicatie, wordt het unieke apparaat ID en het IP-adres opgeslagen bij First Element. Met deze gegevens kan worden bijgehouden dat het account op slechts één apparaat wordt gebruikt, conform de licentievoorwaarden. Als u in de applicatie een adres opzoekt of een lijst met adressen sorteert, wordt er alleen opgeslagen dat er activiteit heeft plaatsgevonden. Op deze manier kunnen wij voorkomen dat onze services worden misbruikt. Wij slaan alleen op dat er iets gebeurt, niet wat de gebruiker invoert. Adres- en locatiegegevens worden niet opgeslagen.

Gebruik van persoonsgegevens door derden

First Element laat het gebruik van persoonsgegevens door derden (voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden) niet toe. First Element neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@firstelement.nl.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard

First Element bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens, indien bekend: e-mailadres, voor- en achternaam, adresgegevens en bedrijfsgegevens. Deze worden bewaard totdat de persoon zich heeft uitgeschreven voor de nieuwsbrieven waar diegene voor in stond geschreven.

Wijzigingen

First Element behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden. Dit privacybeleid vervangt elke oudere versie hiervan. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien First Element een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop First Element uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website(s).

Vragen

Heeft u na het lezen van deze pagina nog vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan: First Element, Scheepmakerij 11, 2628 AA Delft of u kunt een e-mail sturen naar privacy@firstelement.nl.

Licentievoorwaarden

Lees onze licentievoorwaarden voordat u Excel E-Maps downloadt en gebruikt.

Delft, 4 december 2020