Om meer inzicht te krijgen in de Excel data, is aan E-Maps een statistiek venster toegevoegd.

Wanneer objecten geselecteerd worden vanuit de kaart, geeft het venster weer wat de Min, Max, Average, Count en Sum is de kolom van de data. Deze functie werkt ook als er rijen in een Excel blad wordt geselecteerd, dus niet vanuit de kaart.

Deze functie is geavanceerder dan de standaard informatie die Excel in de statusbalk geeft omdat je het kunt toespitsen op één specifieke kolom.

De statistieken zijn beschikbaar in E-Maps Advanced en E-Maps Mobility.

Statistieken van selecties