Informatieve publicatie over Excel E-Maps voor mobiliteitsvraagstukken.

Lees meer over E-Maps Mobility in GIS magazine van juli/augustus 2014.

.GIS Magazine over E-Maps Mobility

Routeberekeningen en matrixberekeningen voor mobiliteit eenvoudig maken met de Excel plug-in E-Maps. 

Reken in een keer alle reistijden door voor medewerkers van huis naar kantoor, met auto, fiets of OV openbaar vervoer.

Lees meer over andere versies van Excel E-Maps.

Artikel GIS Magazine over E-Maps